תפריט

מנהל עיזבון

קיימים מקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון המוריש מסיבות שונות, בהן מורכבות העיזבון או חובות כבדים הרובצים עליו, סכסוכים חריפים בין היורשים לבין עצמם או מסיבות אחרות.

במקרים אלה, ייתכן שיהיה צורך במינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע לצורך שמירה על העיזבון או על זכויות מי מהיורשים, בהתאם לנסיבות.

תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות.

בין היתר, מנהל העיזבון יכול לאתר את כל נכסי העיזבון של הנפטר (הדבר רלוונטי במיוחד אם העיזבון כולל נכסים מורכבים, כגון חברות וחשבונות בנק בחו"ל), לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון הדורשים ניהול שוטף (כגון חברות או נכסים להשכרה), לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון (לעיתים הדבר ידרוש אישור מבית המשפט) לנהל הקדש או נאמנות שביקש הנפטר להקים ופעולות נוספות בהתאם לצורך.

מי יכול להתמנות למנהל עיזבון?

לתפקיד מנהל העיזבון רשאי להתמנות תושב הארץ, תאגיד או האפוטרופוס הכללי.

ברוב המקרים, האפוטרופוס הכללי לא יתמנה למנהל העיזבון, ויתמנה אחד מאלה:

מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.

אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.

במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.

אם אין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.

רצוי כי עו"ד מתחום דיני המשפחה יתמנה ויתמקצע עבורכם ועבור יקירכם.

משרד עורכי הדין אבי ברכה הינו ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום זה.

כיצד ניתן לפעול למינוי מנהל עיזבון:

כל אדם מעוניין (למשל: יורש על פי דין או צוואה, נושה של העיזבון או נושה של אחד היורשים) יכול לפנות לרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים בישראל בבקשה למינוי מנהל עיזבון.

הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט או בית הדין, בהתאם לתנאים הבאים:

 • כאשר המוריש השאיר צוואה המפרטת מי הוא רוצה שישמש כמנהל עזבונו, אין צורך בהסכמת היורשים למינוי מנהל העיזבון, וניתן לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין.
 • כאשר המוריש לא פירט בצוואתו מי יתמנה למנהל עיזבון, או שיורשי המוריש מבקשים למנות למנהל עיזבון אדם אחר ממי שנזכר בצוואה:
  אם כל היורשים מסכימים פה אחד על זהות מנהל העיזבון, הבקשה למינוי תוגש לרשם לענייני ירושה.
 • אם היורשים אינם מסכימים פה אחד, הבקשה למינוי תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

כאשר המוריש לא הותיר צוואה כלל:

אם כל היורשים מסכימים פה אחד על מינוי מנהל העיזבון, הבקשה למינוי תוגש לרשם לענייני ירושה.

אם אין הסכמה פה אחד בין היורשים, הבקשה למינוי תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

נסיבות למינוי מנהל עיזבון:

ככלל, אם העיזבון וניהולו מורכבים יותר, כך סביר יותר שהערכאה המוסמכת תורה על מינוי מנהל עיזבון.

דוגמאות לסיבות המצדיקות מינוי מנהל עיזבון: חובות כבדים הרובצים על העיזבון, נכסים רבים ומורכבים בעיזבון (נכסים בחו"ל, תאגידים), קושי באיתור יורשים, יורשים שאינם כשירים (למשל קטינים או בעלי מוגבלויות), סכסוך בין יורשים או ריבוי יורשים באופן שאינו מאפשר ניהול תקין של העיזבון.

מחלוקת בין היורשים לא תהווה, כשלעצמה, סיבה למינוי מנהל עיזבון.

מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון זמני:

מנהל עיזבון זמני מתמנה עד למתן צו ירושה או עד למתן צו קיום צוואה.

המינוי יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת.

סיבות למינוי מנהל עיזבון זמני:

 • כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד, כגון חברות שיש צורך לנהל באופן מתמשך.
 • כאשר קיים חשש כי בפער הזמנים שבין מועד פטירת המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון (למשל, אם קיימים לטובת העיזבון חובות שניתן לגבות, או שיש צורך להקטין את הוצאות העיזבון).
 • כאשר יש סכסוך בין יורשים לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון.
 • כאשר אחד היורשים פסול דין או קטין, וקיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יפגעו בזכויות הירושה שלו.
 • אם ניתן להמתין עד קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה מבלי שייגרם נזק לעיזבון או למי מהיורשים – לא ימונה מנהל עיזבון זמני.

מנהל עיזבון קבוע:

מנהל עיזבון קבוע מתמנה עד לחלוקת כל העיזבון.

המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת.

סיבות למינוי מנהל עיזבון קבוע:

 • כאשר קיימת מחלוקת חריפה בין היורשים על אופן ניהול העיזבון ואופן חלוקתו ביניהם.
 • כאשר חלוקת העיזבון מעוררת קשיים רבים (למשל אם מדובר בחברות ותאגידים שיש צורך להבין את השווי שלהן וכיצד לחלק אותן בין היורשים), כאשר המוריש ציווה להקים הקדש ציבורי או כאשר הצוואה מורכבת, מסיבות שונות.
 • כאשר יש להבטיח אינטרסים של יורשים קטינים או יורשים חסויים או כאשר קיים קושי לאתר את כלל היורשים – בדומה למינוי מנהל עיזבון זמני.

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

ירושה

ירושה של בן זוג: אם אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו') יחולק בין קרובי

גישור

גירושין זו האופציה האחרונה… באם קיים סיכוי ואפילו הקטן ביותר להציל את התא המשפחתי ותרצו שאנחנו ננסה להיות אלו שיעזרו

ניכור הורי
ניכור הורי

ניכור הורי הוא מונח משפטי שמתייחס למצב שבו אחד מההורים מסרב לקיים את התחייבויותיו המשפטיות כלפי הילדים שלו. ניכור הורי

מכתב פיטורים ללא שימוע
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע נחשבים לפגיעה בזכויות העובד המפוטר. לפי החוק, עובד רשאי לעבור שימוע על מנת להשמיע את דעתו לפני

הסדרי ראייה
הסדרי ראייה

הפרת זמני השהות בהסכם גירושין והפעולות המשפטיות שיש לבצע הפרת זמני השהות בהסכם גירושין היא עבירה שנעשית כאשר אחד מהצדדים

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

דילוג לתוכן