תפריט

עריכת צוואה

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.

כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

 1. צוואה בכתב יד.
 2. צוואה בעדים.
 3. צוואה בפני רשות.

צוואה בעל פה

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (פרט לצוואה בעל פה, שאותה מותר לערוך רק בנסיבות מסויימות המפורטות בחוק).

יתרונות הצוואה – רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק ע"י עו"ד מתחום דיני המשפחה יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית – לצוואה זו אין תוקף משפטי מחייב.

מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה:

 • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.
 • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.

זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

מי רשאי לערוך צוואה:

ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה.

קיימים מקרים יוצאים מן הכלל, בהם אדם פסול לצוות בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית.

אם אחד מאלו יערוך צוואה היא תהא בטלה:

 • קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.
 • מי שהוכרז פסול דין.

אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.

מי רשאי לרשת על פי צוואה:

 • כל אדם, לרבות ילדים של כל אדם שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו של המוריש.
 • ארגונים (תאגידים, עמותות, מדינות וכיו"ב).
 • מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש (במקרה של ניסיון לגרום למותו של המוריש).
 • מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

נושא הצוואה:

על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):

את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.

נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה – תמונה או מגרש.

ניסוח הצוואה:

המחוקק מעניק למצווה מרחב בחירה באיזו לשון תיכתב צוואתו, כל עוד ברור מהמסמך כי הכוונה היא לצוות.

רצוי כי לשון הצוואה תהיה ברורה, חד-משמעית והגיונית, כדי למנוע ספקות באשר לכוונת המצווה.

ניסוח ועזרת עו"ד מוסמך מתחום דיני המשפחה יחסוך בעיות עתידיות ויאפשר קיום צוואה בלי בעיות או עיכובים משפטיים.

יש לתת פרטים מזהים ברורים באשר ליורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש) וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, גוש וחלקה וכדומה).

במקרה של ספק, בית המשפט צריך להשתכנע כי המצווה התכוון לתת או להעניק בצורה מחייבת, ולא מדובר באמירה כללית בה כוונתו של המצווה אינה ברורה, או ניתנת לפירוש כעצה או בקשה.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

למה חשוב לשים לב בעריכת צוואה:

צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.

אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה.

במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות.

אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.

אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.

פירוש הצוואה:

במקרים שבהם תוכן הצוואה ("לשון הצוואה") יכול להתפרש במספר דרכים, קובעים הכללים הבאים:

יש לפרש את הצוואה לפי כוונתו ורצונו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.

רק כשכוונת המצווה אינה ברורה מתוך הצוואה עצמה, פונים לנסיבות חיצוניות אשר יכולות לסייע בפירוש.

לכן, חשוב כי צוואה תערך ע"י עו"ד מתחום דיני המשפחה.

במקרה בו ניתן לפרש צוואה בפירושים שונים, בית-המשפט יעדיף לפרש אותה כניתנת לקיום ולמימוש, ולא יפרש אותה כבטלה.

זאת בהתאם לשאיפה לנסות ככל האפשר לקיים את דברי המת.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

צוואות הדדיות

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.

מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה.

יכולת הביטול של הצוואות ההדדיות מוגבלת על פי הוראות החוק (ראו פרטים בהמשך).

בנוסף, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מבניהם, יעבור רכושם לילדים.

במקרים אלו "צוואה הדדית" יכולה למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם.

בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.

הליך הפקדת צוואה הדדית הינו זהה להליך הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים, ונדרשת נוכחות שני הצדדים, מצוידים במסמכים מזהים.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

ביטול צוואות הדדיות:

אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:

כאשר שני המצווים בחיים – מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.

במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג – אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.

אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

מימוש צוואות הדדיות:

כדי לממש את הצוואות יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

ביטול צוואה

כל אדם, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאי לבטל צוואה שערך.

את הצוואה יכול לבטל רק האדם אשר ערך אותה, באחת מהדרכים הבאות (פירוט בהמשך הדף):

 • השמדתה.
 • מסירת הודעת ביטול, בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה.
 • עריכת צוואה חדשה, אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

הדרכים לביטול צוואה:

השמדת הצוואה:

אדם שהשמיד צוואה שערך, ייחשב כמי שהתכוון לבטל אותה.

ההשמדה יכולה להיות, בין היתר, באמצעות גריסה, שריפה או קריעה של הצוואה.

מסירת הודעת ביטול באחת הדרכים לעריכת צוואה:

אדם המבקש לבטל צוואה שערך, יכול להודיע על ביטולה באחת הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (ניתן למסור הודעת ביטול בדרך שונה מהדרך שבה נערכה הצוואה).

 • ביטול בכתב-יד – על האדם לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.
 • ביטול בפני עדים – על האדם לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. על האדם להצהיר ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים, אשר נדרשים לחתום על מסמך הביטול.
 • ביטול בפני רשות – על האדם להודיע על הביטול (בעל-פה או בכתב) בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה.
 • ביטול בעל-פה – אדם הנוטה למות (גוסס או חולה אנוש ושאין ביכולתו לבטל את הצוואה בדרך אחרת) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל צוואה שערך.

התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות ברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה.

לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

חשוב בכדי לא "לפספס את הרכבת" ולפעול לפי החוק והתקנות להיוועץ בעו"ד המתמחה מתחום דיני המשפחה.

לפרטים נוספים ותאום פגישה חייגו 052-3-266-305.

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

עריכת הסכם ממון
עריכת הסכם ממון

עריכת הסכם ממון יחד עם עו"ד אבי ברכה עריכת הסכם ממון נדרשת בסיטואציות מסוימות כאשר שני בני זוג רוצים למסד

עריכת צוואה

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו

פיצויים

מהו גובה הפיצויים שמגיע לעובד? שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו

ביטול הסכם ממון
ביטול הסכם ממון

ביטול הסכם ממון, או ביטול חוזה, הוא תהליך שבו שני הצדדים להסכם מסכימים לבטל את ההסכם שנחתם ביניהם. הסיבות לביטול

זיוף צוואה
זיוף צוואה

זיוף צוואה היא פעולה לא חוקית שבה מתעתיקים או משנים את תוכן הצוואה של אדם במטרה להשיג יתרון פיננסי או

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

דילוג לתוכן